maple.jpg

 

  2018 2019 2020 2021
Baten        
Ontvangen gemeentelijke vergoeding: € 4.189,04 € 5.500,00 € 5.500,00
Bijdrage fractieleden € 7.200,00 € 7.200,00 € 7.200,00
Totaal € 11.389,04 € 12.700,00 € 12.700,00
         
Lasten        
1 - activiteiten € 0,00 € 163,50 € 0,00  
2 - bijeenkomsten, overleg etc € 1.673,90 € 1.646,40 € 394,57  
3 - relatie, netwerk € 20,00 € 59,99 € 73,35  
4 - lobby € 0,00 € 0,00 € 0,00  
5 - drukwerk € 0,00 € 0,00 € 0,00  
6 - onkostenvergoeding fractiemedewerkers € 0,00 € 0,00 € 0,00  
7 - website € 1.306,80 € 1.857,96 € 1802,90  
8 - ICT overig € 3.973,75 € 0,00 € 0,00  
9 - overig € 17,50 € 0,00 € 0,00  
Reservering diverse € 4.397,09 € 8.972,15 € 9.729,18  
Totaal uitgaven € 11.389,04 € 12.700,00 € 12.700,00  

 

 

Balans (31-12-2018)
Activa Passiva
Vaste activa   € 0,00 Eigen vermogen   € 12.990,40
           
Vlottende activa   € 2980,31 Vreemd vermogen lange looptijd   € 0,00
           
Liquide middelen   € 10.010,09 Vreemd vermogen korte looptijd   € 0,00
           
Activa totaal   € 12.990,40 Passiva totaal   € 12.990,40
           
           
           
Balans (31-12-2019)
Activa Passiva
Vaste activa   € 0,00 Eigen vermogen   € 20.304,18
           
Vlottende activa   € 1986,87 Vreemd vermogen lange looptijd   € 0,00
           
Liquide middelen   € 18.317,31 Vreemd vermogen korte looptijd   € 0,00
           
Activa totaal   € 20.304,18 Passiva totaal   € 20.304,18
           
           
Balans (31-12-2020)
Activa Passiva
Vaste activa   € 0,00  Eigen vermogen   €26.971.71
           
Vlottende activa   € 945,00 Vreemd vermogen lange looptijd   € 0,00
           
Liquide middelen   €26.026.71 Vreemd vermogen korte looptijd   € 0,00
           
Activa totaal   €26.971.71 Passiva totaal   €26.971.71
           
Toelichting balans 2018-2021          
Vlottende activa betreft aangeschafte Ipads in 2018& 2019 en laptop in 2020 voor onze fractieleden t.b.v. het gemeenteraadswerk
Liquide middelen is het banksaldo op 31-12 van het betreffende jaar