raindrops.jpg

 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023
Baten            
Ontvangen gemeentelijke vergoeding € 4189,04 € 5500,00 € 5500,00 € 5500,00 € 5500,00 € 5500,00
Bijdrage fractieleden € 7200,00 € 7200,00 € 7200,00 € 7200,00 € 7200,00  
Totaal € 11389,04 € 12700,00 € 12700,00 € 12700,00 € 12700,00  
             
Lasten            
1 - activiteiten € 0,00 € 163,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00  
2 - bijeenkomsten, overleg etc € 1673,90 € 1.646,40 € 394,57  € 2391,25 € 2725,56  
3 - relatie, netwerk € 20,00 € 59,99 € 73,35  € 0,00 € 21,40  
4 - lobby € 0,00 € 0,00 € 0,00  € 0,00 € 0,00  
5 - drukwerk € 0,00 € 0,00 € 0,00  € 0,00 € 0,00  
6 - onkostenvergoeding fractiemedewerkers € 0,00 € 0,00 € 0,00  € 0,00 € 0,00  
7 - website € 1306,80 €1857,96 € 1802,90  € 1802,90 € 1888,73  
8 - ICT overig € 3973,75 € 0,00 € 0,00  € 2002,03 € 870,94  
9 - overig € 17,50 € 0,00 € 0,00  € 1621,40 € 19090,42  
Reservering diverse € 4397,09 € 8972,15 € 9729,18  € 4715,53 € 0,00  
Totaal uitgaven € 11389,04 € 12700,00 € 12700,00 € 12533,11 € 24597,05  

 

 

Balans (31-12-2018)
Activa Passiva
Vaste activa € 0,00       Eigen vermogen € 12990,40  
Vlottende activa € 2980,31   Vreemd vermogen lange looptijd € 0,00  
Liquide middelen € 10010,09   Vreemd vermogen korte looptijd € 0,00  
Activa totaal € 12990,40   Passiva totaal € 12990,40  
           
Balans (31-12-2019)
Activa Passiva
Vaste activa € 0,00   Eigen vermogen € 20304,18  
Vlottende activa € 1986,87   Vreemd vermogen lange looptijd € 0,00  
Liquide middelen € 18317,31   Vreemd vermogen korte looptijd € 0,00  
Activa totaal € 20304,18   Passiva totaal € 20304,18  
           
Balans (31-12-2020)
Activa Passiva
Vaste activa € 0,00    Eigen vermogen € 26971,71  
Vlottende activa € 945,00   Vreemd vermogen lange looptijd € 0,00  
Liquide middelen € 26026,71   Vreemd vermogen korte looptijd € 0,00  
Activa totaal € 26971,71   Passiva totaal € 26971,71  
           
Balans (31-12-2021)
Vaste activa € 0,00   Eigen vermogen € 30392,28  
Vlottende activa € 738,00   Vreemd vermogen lange looptijd € 0,00  
Liquide middelen € 29654,28   Vreemd vermogen korte looptijd € 0,00  
Activa totaal € 30392,28   Passiva totaal € 30392,28  
           
Balans (31-12-2022)
Vaste activa € 0,00   Eigen vermogen € 11301,58  
Vlottende activa € 553,50   Vreemd vermogen lange looptijd € 0,00  
Liquide middelen € 10748,08   Vreemd vermogen korte looptijd € 0,00  
Activa totaal € 11301,58   Passiva totaal € 11301,58  
           
Toelichting balans 2018-2022          
Vlottende activa betreft aangeschafte Ipads in 2018, 2019 & 2021 en laptop in 2020 voor onze fractieleden t.b.v. het gemeenteraadswerk
Liquide middelen is het banksaldo op 31-12 van het betreffende jaar
Overige uitgave betreft voornamelijk campagne kosten